Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ...Ανακοίνωση
29/6/2007

Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης, το οποίο ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Γιώργος Κουτελάκης έχει δεσμευτεί ότι θα συγκαλέσει έως τις 16 Ιουλίου 2007, ο Πανιώνιος ΓΣΣ υπέβαλε σήμερα στο Δήμο Νέας Σμύρνης (Αριθμ. Πρωτ. 31651/29-06-2007) τις παρακάτω νέες μελέτες:

  1. Επικαιροποιημένη οικονομοτεχνική προμελέτη υλοποίησης του νέου αθλητικού πολυχώρου Ν. Σμύρνης (business plan), με βάση τα νέα δεδομένα χρηματοδότησης και
  2. Επικαιροποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη (master plan) του έργου, με μειωμένες τις εμπορικές χρήσεις και ανακατανομή των αθλητικών και συνοδευτικών του γηπέδου χώρων, με βάση τις υποδείξεις και κατευθύνσεις που είχε δώσει ο κ. Κουτελάκης στην από 23.06.2007 συνάντηση με τον κ. Τσακίρη.

Επίσης υπέβαλε και αίτημα εγκρίσεως από τώρα κάποιον βασικών όρων της μελλοντικής σύμβασης παραχώρησης.

Κατόπιν τούτου, αναμένουμε μία ξεκάθαρη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον είναι θετική, θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την προσπάθεια υλοποίησης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δημοτικό συμβούλιο θα σταματήσει το έργο εδώ, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω άσκοπη οικονομική επιβάρυνση από μέρους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου